Governació i Seguretat Ciutadana

En la regidoria de Governació es concentra la gestió de Recursos Humans de l’Ajuntament, la gestió, coordinació i control del Servei de Vigilants Locals i Protecció Civil, la gestió de tot el que fa referència a la mobilitat (trànsit, senyalització i seguretat viària), i assumeix el compromís de garantir la seguretat en els espais públics. També assumeix les competències en la creació, vigilància i control de les Ordenances Municipals per tal de facilitar la bona convivència i la cohesió social entre tots els veïns del municipi. És funció seva l’elaboració de l’organigrama funcional, el control dels sistemes de procediments i tràmits, l’elaboració de sistemes d’indicadors de gestió i qualsevol altre aspecte organitzatiu que afecti el personal i els processos de gestió interna. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a la ciutadania a través de convenis amb entitats públiques i privades ha de ser un dels objectius primordials de la seva gestió, així com promoure la cooperació entre les diferents àrees que formen part del govern municipal. Així mateix és important la tasca d’impuls i control dels processos de modernització de l’administració local i de millora de l’atenció administrativa a la ciutadania.

Darrera actualització: 03.01.2016 | 20:41