Urbanisme i Habitatge

L'àrea d'Urbanisme i Habitatge és la que gestiona tot el que fa referència a la planificació física de les activitats i usos del sòl que conformen el model de poble i, per tant, el seu espai social. Les decisions d'aquesta envergadura cal que es facin amb la participació de tots els actors en la seva condició de ciutadans, propietaris i administració pública. També té la funció de regular la creació, ocupació i situació dels espais i equipaments municipals, que a casa nostra en són molts. Alhora té l'obligació d'implementar i gestionar polítiques d'habitatge que tinguin el benestar de les persones com a principal objectiu i garanteixin el dret fonamental que és l'accés d'un habitatge digne per a tothom. De tota manera, actualment aquestes polítiques d'habitatge vénen condicionades per la llei estatal d'estabilitat pressupostària, que limita gairebé totalment el marge de maniobra de què disposa l'administració local.

Darrera actualització: 03.01.2016 | 20:40