Informació i promoció turística

Servei que s’encarrega d’oferir informació, atenció i promoció turística del poble o ciutat

Línies de servei:

  • Accions de promoció turística
  • Punt d’informació turística
  • Establiment d’itineraris turístics
  • Establiment de guies turístics
  • Punt d’informació Biblioteca Guillem de Berguedà

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Àrea responsable:

SERVEI A LES PERSONES

Unitat responsable:

SERVEI TURISME

Com sol·licitar-ho:

Presencial: PSG RIERA DE LA SALA, 7 – 08692 – PUIG-REIG

Telèfon: 938380191

Correu electrònic: b.puigreig.gb@diba.cat

Digital:  http://bibliotecapuigreiggb.blogspot.com.es