Aules Educa’t

Home / Serveis / Aules Educa’t

Les aules Educa’t és un espai de titularitat municipal de caire socioeducatiu, la finalitat del qual és fomentar la formació, aprenentatge, disseny i creació de la població́ en general i de les seves entitats i associacions. Amb aquesta finalitat ha de servir perquè̀ les entitats del municipi desenvolupin la seva pròpia activitat o activitats col·lectives que afavoreixin una participació́ més plural.

Domicili

Les aules Educa’t estan situades a l’edifici propietat municipal situat a l’Avinguda 1 d’Octubre 5-7 i comparteix edifici amb l’escola bressol municipal l’Estel i la Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig.

La distribució́ dels espais són els següents:

  • 1 aula de formació/cursos (taules, cadires, armari, projector, wifi, aire climatitzat, etc.)
  • 1 aula on desenvolupa l’activitat el Servei Socioeducatiu Itinerant del Berguedà (SSIB)
  • 1 Makerspace (en construcció)

A qui s’adreça

  • Les aules Educa’t estan adreçades a les entitats i associacions del municipi, sense finalitat de lucre, legalment constituïdes i/o registrades al registre d’Entitats de l’Ajuntament de Puig-reig i que tinguin com a finalitat la promoció́ i difusió́ de les activitats educatives, formatives i artístiques.
  • A les persones empadronades a Puig-reig que ocasionalment organitzin activitats que tinguin com a finalitat la promoció́ i difusió́ de les activitats educatives, formatives, artístiques i, en general, de l’àmbit social a Puig-reig.
  • A altres persones, entitats o associacions legalment constituïdes, domiciliades o no a Puig-reig que organitzin activitats al municipi, o per al municipi, i que tinguin com a finalitat la difusió́ de les activitats educatives, formatives i artístiques.
  • A l’Ajuntament de Puig-reig i als seus departaments per desenvolupar-hi activitats, educatives, formatives i artístiques.
  • No podran realitzar-se activitats de caràcter estrictament comercial, ni activitats religioses, ni activitats de caràcter lúdic d’iniciativa individual o col·lectiva que persegueixin l’estricta satisfacció́ en un context festiu de necessitats familiars, de grups d’amics, així́ com tampoc cap activitat de contingut antidemocràtic, incívic, discriminatori, sectari i xenòfob.
  • Cada entitat i persona usuària de les aules Educa’t és responsable de les instal·lacions en tot moment.

Horaris i disponibilitat

En funció́ de la disponibilitat de les aules, les aules Educa’t podran utilitzar-se des de les 8 hores fins a la 8 hores de dilluns a diumenge.

Aquest horari s’estableix amb caràcter general per a tots els usuaris de l’equipament. Per a qualsevol ús fora d’aquest horari, caldrà̀ sol·licitar-ho expressament a l’Ajuntament a través d’instància genèrica.

Utilització́ del les aules

La utilització de les aules és gratuït i per utilitzar-les cal enviar un correu pgrg.ajuntament@puig-reig.cat i a través d’aquest correu es gestionarà la utilització de l’aula (dia, horari, claus…).

Un cop realitzada l’activitat, la persona usuària o l’entitat autoritzada haurà̀ de revisar l’estat de l’espai utilitzat, tant en el cas d’activitats puntuals com d’activitats continuades.

En cas de detectar algun desperfecte derivat del mal ús, ho comunicarà̀ immediatament a l’Ajuntament de Puig-reig.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la teva experiència de navegació. En continuar navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació
Acceptar