Urbanisme

Home / Tràmits / Urbanisme

POUM 2016 Segona exposició al públic

Segona exposició al públic de l’acord d’aprovació inicial del POUM

Descarrega

Registre de planejament urbanístic de Catalunya – Puig-reig

Accedeix