Servei municipal d’aigües

Home / Serveis / Servei municipal d’aigües

Analítiques de qualitat de l’aigua

 
REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

Documentació a presentar per a contractar el subministrament d’aigua

Qui demani aquest tràmit, cal que acrediti la titularitat de l’immoble o habitatge i per tant, la documentació necessària per poder contractar el subministrament és:

Per a ús domèstic

 • Instància de sol·licitud (amb totes les dades i adreça de correu electrònic)
 • NIF del titular del contracte.
 • Còpia de l’escriptura de compra o del contracte de lloguer.
 • Cèdula d’habitabilitat (qualificació definitiva en el cas d’habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació).
 • Butlletí de l’instal·lador (en cas d’habitatge de nova ocupació)
 • Còpia del número de compte per fer la domiciliació bancària de les factures.

AVÍS: Segons el previst en la  LLEI 18/2007  de 28 de desembre “Sobre el dret a l’habitatge” i DECRET 55/2009, de 7 d’abril, (DOGC 5357 de 09/04/09),  Departament de Medi Ambient i Habitatge del Govern de la Generalitat de Catalunya , “sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i  la cèdula d’habitabilitat ”, les empreses subministradores han d’exigir la cèdula d’habitabilitat (qualificació definitiva en el cas d’habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació), per a contractar un nou subministrament i incorporar una còpia en l’expedient de contractació.

Per a ús comercial, industrial i d’obres

 • Instància de sol·licitud (amb totes les dades i adreça de correu electrònic)
 • Persones jurídiques: Còpies de les escriptures de constitució de la societat i de poders.
 • Persones físiques: NIF i còpia de l’escriptura de compra o del contracte de lloguer.
 • Còpia del número de compte per fer la domiciliació bancària de les factures.
 • Còpia del permís d’obres de l’Ajuntament (només en cas de ús per obres)
 • Còpia de la Llicència d’Activitats (en cas d’ús comercial)

Per a ús d’incendis

 • Persones jurídiques: Còpies de les escriptures de constitució de la societat i de poders.

Nota: Una vegada presentada tota aquesta documentació al registre de l’Ajuntament de Puig-reig, carrer Pau Casals, 1 Baixos o bé per la  Seu Electrònica/Instància Genèrica  (adjuntant tota la documentació) i validada la informació pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament l’abonat rebrà el document per fer l’ingrés del cost de l’alta del subministrament d’aigua.

Una vegada fet l’ingrés cal que faci arribar el justificant del mateix al registre de l’Ajuntament o bé per correu electrònic a  aigues@puig-reig.cat  i es procedirà a dur a terme la seva petició.

Per a qualsevol aclariment podeu trucar al telèfon: 654537000

Estat dels embassaments de Catalunya

Contractació

Veure contacte

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la teva experiència de navegació. En continuar navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació
Acceptar