Cal Marçal

Home / Cal Marçal

La colònia de Cal Marçal

Els Torra, fabricants manresans i cosins dels Pons, van comprar els terrenys de la masia de Cal Marçal l’any 1880 amb l’objectiu de construir una fàbrica i una colònia tèxtil, que inicialment només comprenia un allargassat carrer que formaven els habitatges plurifamiliars.

La fàbrica i la petita colònia fou adquirida el 1915 pels Pons, els quals la van vendre el 1929 als Viladomiu. Fou a partir d’aquesta data que de la mà dels Viladomiu, la fàbrica i la colònia van experimentar un important creixement: es construïren nous habitatges al peu de la carretera i també l’església de la Colònia. La prosperitat féu créixer també, al peu de la carretera i al costat de la colònia, el barri de cal Marçal.

Text: Rosa Serra i Rotés, historiadora
Fotografies: Parc Fluvial i arxiu fotogràfic municipal

Cal Marçal

Mapa

Mapa Cal Marçal