Dret d’accés a informació pública

Home / Dret d’accés a informació pública

El tràmit permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública de què disposa aquest ens, ja sigui a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

La sol·licitud la podeu presentar emplenant una instància general, tant de forma telemàtica com en paper. En aquest darrer cas haureu de presentar-la físicament a les oficines de l’Ajuntament de Puig-reig.

S’han de presentar, presencialment o per internet, al registre de l’Ajuntament de Puig-reig, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat de la persona sol·licitant

Accés a la instància general

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d’edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d’informació que contingui dades personals no incloses en l’article 23 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’ interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la teva experiència de navegació. En continuar navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació
Acceptar