Oposició

Home / Oposició

Araceli Esquerra Freixa

Regidora

Pol Vila Oriols

Regidor

Eudald Serra Giménez

Regidor

Eva Serra Casellas

Regidora

Josep Parera Traserra

Regidor