Alcaldia

La Regidoria de Governació és la responsable del bon funcionament de l’Ajuntament. És funció seva l’elaboració de l’organigrama funcional, el control i avaluació dels sistemes de procediments i tràmits, l’elaboració de sistemes d’indicadors de gestió i qualsevol altre aspecte organitzatiu que afecti el personal i els processos de gestió interna, i impulsar les millores que es considerin necessàries. Així mateix, té per objectiu fomentar i coordinar la prestació de serveis a la ciutadania a través de convenis amb entitats públiques i privades, així com promoure la cooperació entre les diferents àrees que formen part del govern municipal. Així mateix és important la tasca d’impuls i control dels processos de modernització de l’Administració local i de millora de l’atenció administrativa a la ciutadania.

 

Per tal de garantir un nivell de servei i resposta de qualitat al nostre municipi, és de màxima importància que les persones que treballen a l’Ajuntament se sentin realitzats/des i motivats/des, valorats/des i escoltats/des. Com a qualsevol altra empresa, l’Ajuntament necessita un departament que gestioni el personal, intentant potenciar les habilitats de cadascú i revisant i vetllant la seva estructura i capital humà, amb la finalitat d’assolir un nivell d’excel·lència en el nostra municipi. Aquesta és la funció de la Regidoria de Recursos Humans.

 

La Regidoria de Relacions Institucionals neix amb l’objectiu de potenciar els canals de comunicació entre l’Ajuntament i altres institucions, entitats o empreses, públiques o privades, amb la finalitat d’enfortir les relacions de Puig-reig amb el seu entorn, millorar el posicionament i la projecció tant externa i interna del municipi i aprofitar els recursos disponibles en benefici dels seus ciutadans. La representació del consistori i del municipi de Puig-reig no és només d’àmbit local, sinó que es desenvolupa tant dins com fora del territori. Així mateix, és l’àrea responsable de donar compliment al reglament de protocol de l’Ajuntament en els diferents actes i relacions del consistori i els seus integrants, com també l’organització i coordinació dels actes institucionals de l’Ajuntament.

 

La Regidoria d’Urbanisme és la que gestiona tot el que fa referència a la planificació física de les activitats i usos del sòl que conformen el model de municipi i, per tant, el seu espai social, i que ha garantir el desenvolupament futur del municipi de Puig-reig i tots aquells canvis necessaris per disposar d’un municipi més sostenible urbanísticament parlant, i amb els serveis i necessitats del segle XXI. També té la funció de regular la creació, ocupació i situació dels espais i equipaments municipals, redactant els projectes d’obres municipals (via pública, edificis de serveis…) o bé de revisar-los quan aquests són redactats per tècnics externs, així com de vetllar i controlar la seva correcta execució, coordinació I control de despeses. Alhora,  és l’àmbit que ha de garantir el compliment de les normes urbanístiques del municipi i impulsar l’aplicació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), de recent aprovació.

 

La Regidoria d’Educació té l’objectiu d’apropar a l’alumnat la realitat social del nostre municipi i també vetllar per les seves necessitats, creant unes línies d’aprenentatge-servei d’acord amb les dels centres educatius, per tal de fonamentar les habilitats socials, comunicatives i de valors de cada persona. Entre d’altres, té les funcions de vetllar pel manteniment dels edificis escolars de la xarxa de centres públics de primària, la planificació i gestió de la Llar d’infants municipal i de l’Escola Municipal de Música, participar a tots els consells escolars del centres de primària i secundària del municipi, així com en el Consell escolar municipal, desenvolupar i coordinar, conjuntament amb els centres educatius i altres agents locals, comarcals i nacionals, un projecte educatiu per Puig-reig i coordinar, juntament amb l’àrea d’Atenció a les persones, projectes socials a través de l’educació.

 

Eva Serra Casellas

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la teva experiència de navegació. En continuar navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació
Acceptar