Desenvolupament sostenible – Noves tecnologies – Medi ambient

Home / Organigrama municipal / Desenvolupament sostenible – Noves tecnologies – Medi ambient

La Regidoria de Sostenibilitat i Transició energètica és la responsable de la sostenibilitat mediambiental del municipi, tant dels nuclis urbans com del seu entorn, i que aquest avanci cap a un ús eficient i òptim dels recursos que necessita. Ha de vetllar per dotar al municipi de les eines necessàries per fer-lo sostenible energèticament, per evitar hipotecar el benestar de les generacions futures i donant resposta a les necessitats i reptes energètics i dels recursos als quals, com a societat, ens estem enfrontant. El seu objectiu és el de dotar els equipaments públics de sistemes d’energia renovable i un ús circular i eficient dels recursos, així com incentivar-ne l’ús privat.

Puig-reig ha de vetllar pel seu entorn natural, un dels tresors dels que podem sentir-nos més orgullosos, i aquest és el principal objectiu de la Regidoria de Medi Ambient i Entorn Natural. Aquesta, és responsable de vetllar per la recuperació, manteniment i senyalització de la xarxa de vies, camins, espais verds, boscos, rieres, rius, etc., i desenvolupar i implementar estratègies destinades a la seva dinamització i descoberta.

Puig-reig té un gran patrimoni compost pels diferents nuclis de població que el conformen. Les 7 colònies industrials (L’Ametlla de Merola, Cal Riera, Cal Vidal, Cal Marçal, Cal Pons, Cal Casas i Cal Prat), el nucli de Fonollet i les diverses masies disseminades per tot el municipi conformen una realitat específica per la gestió del municipi que s’ha de tenir en compte en l’estructuració del govern del municipi. La regidoria de Territori i Entorn Rural es configura amb dos clars objectius: (i) gestionar i acostar les polítiques públiques a aquestes nuclis, vetllant per una comunicació fluida i àgil entre tots els seus agents i l’Ajuntament, i (ii) la dinamització de la producció agrícola i ramadera del municipi, donant suport a aquesta activitat.

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) agrupen els elements i les tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió de dades d’informació. Per al tractament i la transmissió d’aquesta informació les TIC comprenen tres elements fonamentals en el procés: les xarxes, els terminals i els serveis (TV, ràdio, e-administració, web, correu electrònic, comunitats virtuals/xarxes socials, blogs, cerca d’informació i comerç electrònic). La Regidoria de Comunicació i Noves Tecnologies és l’encarregada de vetllar pel bon funcionament d’aquests diferents elements, liderar la implementació de noves tecnologies necessàries per garantir i facilitar una comunicació i relació més àgil entre els ciutadans i l’Administració. Així mateix, és responsable de la direcció del web municipal, del disseny i planificació de campanyes informatives de l’Ajuntament i de garantir una correcta difusió de la informació corporativa i institucional a través del web municipal i les xarxes socials. Alhora, participa en el Consell Municipal de Comunicació de Puig-reig i vetlla per una bona relació i comunicació amb els diferents mitjans i agents.

La Regidoria de Seguretat Ciutadana concentra la gestió, coordinació i control del Servei de Vigilants Locals, Protecció Civil i el Servei de Bombers Voluntaris, la gestió de tot el que fa referència a la mobilitat (trànsit, senyalització i seguretat viària), i assumeix el compromís de garantir la seguretat en els espais públics.

Josep Parera Traserra

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la teva experiència de navegació. En continuar navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació
Acceptar