Convocatòria selecció operari/ària de la brigada

Convocatòria selecció operari/ària de la brigada

L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de selecció d’un/a operari/ària de la brigada, mitjançant concurs oposició, per tal de rellevar al titular de la plaça corresponent, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Puig-reig.

La plaça es convoca per raó de la jubilació parcial i la conseqüent reducció de la jornada laboral d’un treballador municipal.

Bases