L’Ajuntament aprova el pressupost d’aquest 2018

L’Ajuntament aprova el pressupost d’aquest 2018

El passat 6 de febrer l’Ajuntament de Puig-reig va aprovar el pressupost d’aquest 2018 amb un valor de 3.857.937,05 €. De les dades presentades per l’equip de govern cal destacar, a nivell de personal: regularització de dos llocs de treball, es tracta de dues places que havien accedit mitjançant oposició a l’escola bressol i havien estat reubicades a serveis socials i a la biblioteca i ara veuen regularitzada la seva plaça als nous llocs de treball, l’increment de pressupost de 20.550 a 22.412 € per a noves incorporacions a l’Escola de Música i l’increment de 53.688 a 55.544 € destinats a convertir una plaça d’auxiliar administratiu en una plaça d’administratiu/iva.

Pel que fa a inversions el consistori va presentar una bateria de projectes, entre els quals hi trobem:

 • Projecte d’enllumenat amb un import de 161.156 €.
 • La millora paisatgística de Cal Marçal, actuació a la carretera i al passeig que pretén millorar la visibilitat amb un valor de 14.997 €.
 • La millora del bosquet de Cal Pons amb un pressupost de 19.994 €.
 • Rehabilitació de la Torre Nova de Cal Pons.
 • Millora de camins.
 • Dotar de cobertes els vestidors del pavelló.
 • Projecte de passos elevats i endreça del carrer Major i carrer Llobregat per un valor d’aproximadament 200.000 €.
 • Creació de l’OAC, projecte que contempla l’obra a l’entrada de l’ajuntament per a facilitar l’atenció ciutadana amb un pressupost de 50.000 €.
 • Arranjament del local de Cal Pons, local ofert a músics i zona d’assajos.
 • Col·locació de plaques solars a l’ajuntament amb un valor de 54.366 €
 • Renovació de les butaques de l’Ametlla de Merola, projecte que s’havia de portar a terme l’any passat i que s’executarà enguany amb un pressupost de 240.000 €.
 • Projecte d’instal·lació de llums led.
 • Projecte de restauració de la Torre de Merola.

Aquestes doncs són les accions previstes per aquest any 2018, podeu consultar el quadre amb els capítols específics a continuació:

PRESSUPOST D’INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CAPÍTOL PREVISIÓ INGRESSOS
1 Impostos Directes 1.541.505,00
2 Impostos Indirectes 27.000,00
3 Taxes i Altres Ingressos 1.188.430,67
4 Transferències Corrents 1.039.580,07
5 Ingressos Patrimonials 12.600,00
6 Alienació d’Inversions Reals
7 Transferències de Capital 48.821,31
8 Actius Financers
9 Passius Financers
TOTAL INGRESSOS
3.857.937,05 €

 

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CAPÍTOL PREVISIÓ DESPESES
1 Despeses de personal  1.308.897,89
2 Despeses en béns corrents i serveis  1.982.125,75
3 Despeses financeres  20.000,00
4 Transferències corrents  129.159,75
5 Fons de contingència i altres imprevists  30.000,00
6 Inversions reals  153.321,31
7 Transferències de capital
8 Actius Financers
9 Passius Financers  234.432,35
TOTAL DESPESES
3.857.937,05 €
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la teva experiència de navegació. En continuar navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació
Acceptar