ACTA RESULTATS DEFINITIUS CONCURS-OPOSICIÓ D’EDUCADORA ESCOLA BRESSOL

ACTA RESULTATS DEFINITIUS CONCURS-OPOSICIÓ D’EDUCADORA ESCOLA BRESSOL

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU
PROCÉS SELECTIU PER COBRIR, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, UNA PLAÇA
D’EDUCADOR/A DE L’ESCOLA BRESSOL, AMB DESTÍ A L’ESCOLA BRESSOL
L’ESTEL, COM A PERSONAL LABORAL FIX

ACTA RESULTATS DEFINITIUS EDUCADORA ESCOLA BRESSOL