S’obre el termini per presentar sol·licituds del procés selectiu d’educador/a Escola Bressol

S’obre el termini per presentar sol·licituds del procés selectiu d’educador/a Escola Bressol

S’obre el termini per presentar sol·licituds del procés selectiu d’educador/a Escola Bressol

El termini per presentar sol·licituds acaba el 6 de juliol. La instància és la genèrica si bé a les bases i ha un formulari que s’ha d’omplir pels mèrits.

Les bases estan al següent enllaç:

https://puig-reig.eadministracio.cat/transparency/3a8736ac-53ef-4c7f-b3fb-aed34dabafe0/