Resolució plaça d’administratiu/iva

Resolució plaça d’administratiu/iva

Vista l’acta de valoració del tribunal del procés selectiu per cobrir una plaça de personal laboral temporal a temps parcial, administratiu de serveis socials de l’Ajuntament de Puig-reig, vinculat al contracte programa 2020, es decreta la contractació de C.P.,S amb DNI *470E. , amb les condicions establertes a la convocatòria.

Resolució