Convocatòria d’una plaça d’administratiu/iva

Convocatòria d’una plaça d’administratiu/iva

Bases per la convocatòria d’una plaça de personal laboral temporal a temps parcial, administratiu/iva de serveis socials de l’ajuntament de Puig-reig, vinculat al contracte programa 2020.

Aquestes bases regiran la contractació laboral temporal d’un administratiu adscrit a Serveis Socials durant el termini de vigència del contracte programa de serveis socials signat amb el Consell Comarcal del Berguedà 2020 i a divuit hores i mitja a la setmana.

Edicte publicat al BOP