Llista d’admesos i exclosos provisional al pla d’ocupació de dues places d’operari de brigada

Llista d’admesos i exclosos provisional al pla d’ocupació de dues places d’operari de brigada

La Junta de Govern Local en sessió de 29 de setembre de 2020 va acordar dues places de pla d’ocupació d’operari brigada a jornada
sencera i durant sis mesos, així com aprovar les bases de la convocatòria.

BASES CONVOCATÒRIA DUES PLACES PLA OCUPACIÓ OPERARI DE BRIGADA

LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS PROVISIONAL AL PLA D’OCUPACIÓ DE DUES PLACES D’OPERARI DE BRIGADA