Convocatòria selecció operari brigada

Convocatòria selecció operari brigada

La Junta de Govern Local en sessió de 17 de setembre de 2019 va acordar convocar dues places de pla d’ocupació d’operari brigada a jornada sencera i durant sis mesos, així com aprovar les bases de la convocatòria.

Edicte