L’Ajuntament de Puig-reig obre les ajudes per a material i llibres escolars pels alumnes del municipi

L’Ajuntament de Puig-reig obre les ajudes per a material i llibres escolars pels alumnes del municipi

L’Ajuntament de Puig-reig obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a material i llibres escolars per als alumnes empadronats a Puig-reig durant el 2021. 

Aquestes ajudes van destinades a les famílies que es trobin en situacions de necessitats socials i/o econòmiques, d’alumnes empadronats a Puig-reig, matriculats en centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària i secundària, per a l’adquisició de llibres i material escolar necessari durant l’any 2021.

Poden sol·licitar els ajuts de material i llibres els pares, les mares, els tutors legals o les  persones encarregades temporalment de la guarda del menor.

A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, per poder rebre l’ajut cal:

  1. a) Presentar la sollicitud i la documentació imprescindible descrita a l’article 5 de la present convocatòria (veure adjunt) així com aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, prevista en les bases, en els terminis i la forma establerta en aquesta convocatòria.
  2. b) L’alumne/a ha d’estar empadronat a Puig-reig .
  3. c) Es valoraran els ingressos de la unitat familiar de convivència percebuts pels membres de la llar durant els tres darrers mesos a la data de sollicitud. (veure taula econòmica).

L’import màxim que es pot atorgar per un ajut és de 150€ per infant.

El termini general de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre de 2021, no obstant, en casos de noves incorporacions o necessitats el termini queda obert durant tot l’any.  La sol·licitud s’obté i es presenta a les oficines de l’Ajuntament de Puig-reig en horari d’atenció al públic.

Sol licitud llibres i material 2021

CONVOCATÒRIA MATERIAL I LLIBRES

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la teva experiència de navegació. En continuar navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació
Acceptar