Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Aprovat provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Puig-reig. Podeu consultar-ne els detalls següent enllaç: