Puig-reig estrena un canal de WhatsApp Jove i impulsa la creació del Consell d’Adolescents dins del nou Pla Local de Joventut

Puig-reig estrena un canal de WhatsApp Jove i  impulsa la creació del Consell d’Adolescents  dins del nou Pla Local de Joventut

La posada en marxa d’un canal de WhatsApp Jove, la creació del Consell  d’Adolescents o la cessió d’un nou espai de trobada pels joves són tres de les  propostes que s’inclouen en el Pla Local de Joventut de Puig-reig (2021-2024)  que s’ha aprovat aquest abril. Es tracta de projectes que formen part d’aquest  pla que pretén assentar les línies polítiques en matèria de joventut al municipi  de Puig-reig en els propers anys. 

L’estrena d’aquest canal de WhatsApp aquest mateix abril té l’objectiu de  continuar treballant “per apropar-nos encara més al jovent de Puig-reig” tal i  com ha explicat el regidor de Joventut, Cristian Pérez. La proposta pretén tenir  un contacte “més fluid, directe i diari a través d’una eina de comunicació molt  popular”, a banda de servir per rebre suggerències o respondre a les  demandes i necessitats dels més joves del municipi.  

La constitució d’un Consell d’Adolescents pel curs vinent servirà per seguir  donant veu a tots els col·lectius de Puig-reig, “ja que hem de tenir molt present  que el dels joves és un grup d’edat que no podem oblidar i que s’ha de tenir  molt present en totes les decisions del municipi en la que tinguin una afectació  directa o indirecta”.  

El canal de WhatsApp i el Consell d’Adolescents, juntament amb la cessió d’un  nou local per a la reunió dels joves, són tres exemples concrets dels projectes  que s’han treballat en aquest Pla Local de Joventut que s’ha construït al voltant  de quatre eixos diferenciats:  

  • Puig-reig per viure-hi: Desenvolupar polítiques de joventut que reforcin  l’emancipació juvenil dels i les joves de Puig-reig, realitzant-ne un  acompanyament en àmbits claus per a la constitució d’un projecte de vida com  el treball, l’educació, l’accés a l’habitatge o la salut.
  • Puig-reig participatiu: Potenciar espais de trobada, relació i participació del  jovent de Puig-reig per fomentar la seva implicació en la vida diària del poble. 
  • Puig-reig viu: Vertebrar ofertes culturals i d’oci locals que donin resposta a  totes les necessitats dels i les joves de Puig-reig. 
  • Puig-reig cohesionat: Cohesionar socialment el municipi per aconseguir la  inclusió i participació de tota la joventut de Puig-reig en la vida diària local. 

El document liderat per la regidoria de joventut de l’Ajuntament, treballat  conjuntament amb d’altres regidories i el suport tècnic del Consell Comarcal del  Berguedà, recull les apostes estratègiques, les actuacions i les eines amb les  quals es desenvoluparan les polítiques de joventut municipals. Per aquest  treball, s’ha comptat amb el suport, principalment, del recurs de la Diputació de  Barcelona, a través del taller “Disseny de plans locals de joventut”, i l’àrea  tècnica de joventut del Consell Comarcal del Berguedà. 

Tal i com ha explicat Cristian Pérez, l’equip de govern vol que sigui “un  document útil per a tothom, per això la voluntat ha estat dissenyar un Pla Local  de Joventut realista tenint en compte les trobades amb el jovent i els tècnics  que hi conviuen diàriament”.  

A banda de la comissió tècnico-política, formada pels representants  institucionals i tècnics vinculats al consistori i al Consell Comarcal de les àrees  de joventut, el Pla Local de Joventut s’ha treballat amb tècnics vinculats al  treball amb joves, com són la responsable de la biblioteca de Puig-reig, un  professor de l’Institut, personal sanitari del CAP, la treballadora social i la  dinamitzadora de l’Espai Jove. Les dues comissions han contrastat les anàlisis i  les propostes, i han concretat accions i línies de treball per a les polítiques de  joventut del municipi. 

Treball amb el col·lectiu jove 

A més a més, també s’ha treballat en un espai de trobada amb joves del  municipi per recollir visions i propostes sobre la seva realitat i les seves  necessitats. Aquest espai, per motius del context de la pandèmia, s’ha efectuat  de manera presencial, en la fase de diagnosi, i de manera virtual mitjançant  una enquesta, en la fase de disseny. També ha servit per validar algunes  propostes que s’han llançat des dels altres dos espais. 

El Pla Local de Joventut, que és un element viu i participatiu, recull també  d’altres propostes que han de servir per dinamitzar i facilitar la vida dels joves al  municipi. “És un document en moviment, a partir del qual es treballaran les  noves propostes que puguin sorgir, i mes tenint en compte el moment que  vivim, incert i canviant”.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la teva experiència de navegació. En continuar navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació
Acceptar